leden

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit nejen během ledna do pokladniček, které nesou tři králové, ale i celoročně darem na bankovní účet. Děkujeme Vám!

PŘÍBĚH TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

únor

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy v Indie, Ugandě a dalších zemích.

SESTRA MARIA GORETTI

březen

Váš dar umožní Charitě věnovat se dětem, u kterých hrozí rizikové chování, a motivovat je ke smysluplnému a podnětnému trávení volného času.

PAVLÍKŮV PŘÍBĚH

DUBEN

Podpořte, prosíme, vybavení stávajících charitních obchůdků a založení nových.

 

PŘÍBĚH PANÍ ŠÁRKY

KVĚTEN

Podpořte odborné poradenství a terapii pro oběti domácího násilí, které je poskytováno zdarma, aby bylo dostupné všem potřebným.

PŘÍBĚH PANÍ NANY

ČERVEN

Podpořte provoz azylových domů, aby se mohli rodiny v tísni odrazit ode dna a začít znovu.

PŘÍBĚH PANA VLASTISLAVA

ČERVENEC

Podpořte ženy, které jsou v nouzi nebo bez domova. Denní centrum je jejich jediné útočiště před mrazem a nebezpečím nočního města.

PŘÍBĚH PANÍ MARUŠKY

SRPEN

Vaše podpora Domova se zvláštním režimem dá seniorům s Alzheimerovou chorobou šanci prožít důstojné stáří.

PŘÍBĚH PANÍ ALŽBĚTY

září

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy.

PŘÍBĚH JIMMIHO Z UGANDY

říjen

Podpořte rozvoj pečovatelské služby, aby byla dostupná co největšímu počtu lidí, kteří ji potřebují.

 

PŘÍBĚH PANA MILOSLAVA

Listopad

Pomozte lidem na ulici. Vaše pomoc může v mrazivých dnech zachránit život a lidem, kteří jsou na okraji společnosti dát novou šanci.

PŘÍBĚH PANA JOSEFA

prosinec

Vaše pomoc umožní dětem v Ugandě chodit do školy a získat kvalitní vzdělání.

PŘÍBĚH EDWARDA Z UGANDY

Kalendář s příběhem a pro dobrou věc

Příběh pro leden: My tři králové jdeme k vám

Příběh pro leden: My tři králové jdeme k vám

Příběh Tříkrálové sbírky, největší charitativní akce v naší zemi, začal v roce 2001. Charita Česká republika oživila ve prospěch potřebných lidí starodávnou tradici tříkrálového koledování. Na pomoc lidem v nouzi dnes koledují desítky tisíc dobrovolníků, často děti rodičů, kteří s námi před osmnácti lety začínali.

Příběh pro únor: Jsme vděčni za vaši pomoc

Příběh pro únor: Jsme vděčni za vaši pomoc

Jednou z nejvýznamnějších osobností, která před více než dvaceti lety iniciovala vznik a rozvoj programu Adopce na dálku® v Indii, je sestra Maria Goretti. Svůj život zasvětila pomoci chudým. Podporují ji v tom prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha i čeští dárci.

Příběh pro březen: Ze školy rovnou na kroužek

Příběh pro březen: Ze školy rovnou na kroužek

Desetiletý Pavel může díky sportovnímu kroužku, který pořádá Farní charita Příbram, zamířit ze školy rovnou do tělocvičny nebo herny. Poté, co se rodiče rozvedli a maminka pracuje ve dvou zaměstnáních, aby dostála podmínkám insolvence a splatila dluhy, nemá na Pavlíka a jeho tři sourozence tolik času. Velkou pomocí je proto Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Příběh pro duben: Práce mě vrátila do života

Příběh pro duben: Práce mě vrátila do života

Těžká nemoc vyřadila před lety paní Šárku ze zaměstnání i z běžného života. Bez doprovodu nebyla schopna ani vycházet z domu. Když se její stav po několika měsíčním léčení zlepšoval, narazila na inzerát nabízející zaměstnání v benefičním obchůdku Farní charity Beroun. Práce ji doslova vrátila do života. Baví ji pomáhat druhým a je ráda, že na svou práci slyší jen chválu.

Příběh pro květen: Řekla jsem „ne“ domácímu násilí

Příběh pro květen: Řekla jsem „ne“ domácímu násilí

Paní Nany se obrátila na Poradnu Magdala v době, kdy se jí rozpadala rodina a manželství směřovalo po dlouhodobé krizi k rozvodu. Zachránit vztah manželů už nebylo možné. Nany zažívala psychické i fyzické násilí. Díky socioterapeutickým konzultacím dokázala vzít život opět do svých rukou.

Příběh pro červen: Jsem vděčný za azylový dům

Příběh pro červen: Jsem vděčný za azylový dům

Pan Vlastislav je sám na výchovu dvou dětí. Přítelkyně náhle zemřela. Byla to rána pro všechny. Nejmladší dceři jsou dva roky a tak pan Vlastislav nastoupil na rodičovskou dovolenou. Stal se z něj otec – samoživitel. Podporu našel v Azylovém domě sv. Ludmily Farní charity Starý Knín. Těší se, až si najde práci, vlastní bydlení a postaví se na vlastní nohy.

Příběh pro červenec: Darujte kus svého štěstí

Příběh pro červenec: Darujte kus svého štěstí

Nocleh ve squatu, v zahradní chatce, u známých a po noclehárnách. Paní Marie ztratila před lety práci, rodinu a zázemí. V každodenním životě jí pomáhá nízkoprahové denní centrum pro ženy v tísni, které provozuje Farní charita Praha 1. Žena, o níž všichni ztratili zájem, zde znovu získává svou důstojnost a pocit, že někam patří.

Příběh pro srpen: Andělé seslaní z nebe

Příběh pro srpen: Andělé seslaní z nebe

Paní Alžběta slaví v roce 2017 sté narozeniny. Zdravotní stav ji neumožňuje bydlet ve vlastní domácnosti. K fyzickým obtížím se přidaly problémy s pamětí, orientací v prostoru, vyjadřováním. Paní Alžběta může prožívat podzim svého života důstojně s potřebnou péčí a podporou v Domově se zvláštním režimem, který provozuje Arcidiecézní charita Praha.

Příběh pro září: Jednou budu lékařem

Příběh pro září: Jednou budu lékařem

Jmenuji se James, ale mám rád, když se mi říká Jimmy. Chodím do 6. třídy základní školy a je mi 12 let. Mám jednoho bratra a dvě sestry. Můj tatínek zemřel, když jsem byl malý. Do školy chodím díky programu Adopce na dálku®, který v Ugandě podporuje školáky v jejich vzdělávání.

Příběh pro říjen: Raduji se z každého dne

Příběh pro říjen: Raduji se z každého dne

Je mu 86 let a před třemi lety přišel kvůli těžké cukrovce o zrak. Jeho žena trpí posledním stadiem Alzheimerovy choroby a je trvale upoutána na lůžko. Pan Miloslav přesto našel sílu tyto životní tragédie překonat. Pomáhá mu v tom Pečovatelská služba Farní charita Neratovice: „Kdyby nebylo Charity, nemohl bych sám existovat,“ říká na adresu pečovatelky Ivanky, která mu denně pomáhá.

Příběh pro listopad: Nepovyšujte se nad chudými

Příběh pro listopad: Nepovyšujte se nad chudými

Na ulici žije pan Josef přes dvacet let. V Praze poblíž Palmovky má své ležení – matraci a plachtu. Pracovníci Arcidiecézní charity Praha z Azylového domu sv. Terezie ho několikrát našli ve velmi zuboženém stavu. Naposled koncem ledna. Teploměr ukazoval mínus deset stupňů. Josef byl promrzlý na kost, nemohl ani vstát. V nízkoprahovém denním centru se zahřál, najedl a osprchoval. 

Příběh pro prosinec: Učím se v české škole

Příběh pro prosinec: Učím se v české škole

Sedmiletý Edward z Ugandy navštěvuje Základní školu sv. Jana Nepomuckého. Před osmi lety ji ve vesničce Kitule postavila Arcidiecézní charita Praha, aby místním dětem zpřístupnila kvalitní vzdělání.