leden

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit nejen během ledna do pokladniček, které nesou tři králové, ale i celoročně darem na bankovní účet. Děkujeme Vám!

PŘÍBĚH TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

únor

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy v Indie, Ugandě a dalších zemích.

SESTRA MARIA GORETTI

březen

Váš dar umožní Charitě věnovat se dětem, u kterých hrozí rizikové chování, a motivovat je ke smysluplnému a podnětnému trávení volného času.

PAVLÍKŮV PŘÍBĚH

DUBEN

Podpořte, prosíme, vybavení stávajících charitních obchůdků a založení nových.

 

PŘÍBĚH PANÍ ŠÁRKY

KVĚTEN

Podpořte odborné poradenství a terapii pro oběti domácího násilí, které je poskytováno zdarma, aby bylo dostupné všem potřebným.

PŘÍBĚH PANÍ NANY

ČERVEN

Podpořte provoz azylových domů, aby se mohli rodiny v tísni odrazit ode dna a začít znovu.

PŘÍBĚH PANA VLASTISLAVA

ČERVENEC

Podpořte ženy, které jsou v nouzi nebo bez domova. Denní centrum je jejich jediné útočiště před mrazem a nebezpečím nočního města.

PŘÍBĚH PANÍ MARUŠKY

SRPEN

Vaše podpora Domova se zvláštním režimem dá seniorům s Alzheimerovou chorobou šanci prožít důstojné stáří.

PŘÍBĚH PANÍ ALŽBĚTY

září

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy.

PŘÍBĚH JIMMIHO Z UGANDY

říjen

Podpořte rozvoj pečovatelské služby, aby byla dostupná co největšímu počtu lidí, kteří ji potřebují.

 

PŘÍBĚH PANA MILOSLAVA

Listopad

Pomozte lidem na ulici. Vaše pomoc může v mrazivých dnech zachránit život a lidem, kteří jsou na okraji společnosti dát novou šanci.

PŘÍBĚH PANA JOSEFA

prosinec

Vaše pomoc umožní dětem v Ugandě chodit do školy a získat kvalitní vzdělání.

PŘÍBĚH EDWARDA Z UGANDY

Kalendář s příběhem a pro dobrou věc

Nástěnný kalendář pro rok 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Arcidiecézní charita Praha svou pomocí dotýká. Jsou to příběhy obyčejných lidí, kteří žijí mezi námi a kteří potřebují nebo v určitém období potřebovali naši pomoc, přijetí a lásku.

Každý rok pomůžeme více než 50 tisícům lidí, kteří se ocitají v nouzi. V kalendáři jsme chtěli ukázat příběhy některých z nich. 

Kalendář vznikl pro podporu služeb Charity. Koupí kalendáře nebo jednorázovým finančním darem nám pomůžete vytvořit více příběhů se šťastným koncem.

Poděkování za spolupráci

Grafik: Jan Kačer

Autoři fotografií: Aleš Masner, Bernadeta Pavlíková (září, prosinec)

Za spolupráci dále děkujeme: Farní charitě Příbram, Farní charitě Beroun, Farní charitě Praha 1-Nové Město, Farní charitě Neratovice, Farní charitě Starý Knín, kolegům ze služeb Arcidiecézní charity Praha: Domov se zvláštním režimem, Poradna Magdala, Azylový dům sv. Terezie, program Adopce na dálku® a především všem klientům, dobrovolníkům a pracovníkům Charity, kteří souhlasili s tím stát se tváří našeho kalendáře.

Příběhy z kalendáře

Chci pomoci

Koupit kalendář