leden

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit nejen během ledna do pokladniček, které nesou tři králové, ale i celoročně darem na bankovní účet. Děkujeme Vám!

PŘÍBĚH TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

únor

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy v Indie, Ugandě a dalších zemích.

SESTRA MARIA GORETTI

březen

Váš dar umožní Charitě věnovat se dětem, u kterých hrozí rizikové chování, a motivovat je ke smysluplnému a podnětnému trávení volného času.

PAVLÍKŮV PŘÍBĚH

DUBEN

Podpořte, prosíme, vybavení stávajících charitních obchůdků a založení nových.

 

PŘÍBĚH PANÍ ŠÁRKY

KVĚTEN

Podpořte odborné poradenství a terapii pro oběti domácího násilí, které je poskytováno zdarma, aby bylo dostupné všem potřebným.

PŘÍBĚH PANÍ NANY

ČERVEN

Podpořte provoz azylových domů, aby se mohli rodiny v tísni odrazit ode dna a začít znovu.

PŘÍBĚH PANA VLASTISLAVA

ČERVENEC

Podpořte ženy, které jsou v nouzi nebo bez domova. Denní centrum je jejich jediné útočiště před mrazem a nebezpečím nočního města.

PŘÍBĚH PANÍ MARUŠKY

SRPEN

Vaše podpora Domova se zvláštním režimem dá seniorům s Alzheimerovou chorobou šanci prožít důstojné stáří.

PŘÍBĚH PANÍ ALŽBĚTY

září

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy.

PŘÍBĚH JIMMIHO Z UGANDY

říjen

Podpořte rozvoj pečovatelské služby, aby byla dostupná co největšímu počtu lidí, kteří ji potřebují.

 

PŘÍBĚH PANA MILOSLAVA

Listopad

Pomozte lidem na ulici. Vaše pomoc může v mrazivých dnech zachránit život a lidem, kteří jsou na okraji společnosti dát novou šanci.

PŘÍBĚH PANA JOSEFA

prosinec

Vaše pomoc umožní dětem v Ugandě chodit do školy a získat kvalitní vzdělání.

PŘÍBĚH EDWARDA Z UGANDY

Příběh pro květen: Řekla jsem „ne“ domácímu násilí

Příběh pro květen: Řekla jsem „ne“ domácímu násilí

Paní Nany se obrátila na Poradnu Magdala v době, kdy se jí rozpadala rodina a manželství směřovalo po dlouhodobé krizi k rozvodu. Zachránit vztah manželů už nebylo možné. Nany zažívala psychické i fyzické násilí. Díky socioterapeutickým konzultacím dokázala vzít život opět do svých rukou.

Paní Nany: Řekla jsem „ne“ domácímu násilíV čem vám pomohla spolupráce s Poradnou Magdala?

Pochopit situaci, postavit se jí, bojovat s ní a nerezignovat. Nesnížit se a nechat se zničit manželem jak psychicky tak fyzicky. Naučila jsem se více myslet na sebe a hlavně naučit se pracovat sama se sebou.

Všimli jsme si, že jste velmi klidná i během emočně vypjatých situací, to na vás obdivujeme, jak to děláte?

Na tom má zásluhu opět Poradna Magdala, kde jsem se naučila zvládat tyto situace a nevybuchnout, nehysterčit, nebrečet a nekřičet. Tyto stavy jsem zažívala často díky manželovi, který mě pořád ničil a trápil mě. V Magdale jsem se naučila pracovat s emocemi – přemýšlet, dodržovat doporučené cviky a zklidnit hlavu. Uvědomila jsem si, že emoce jsou důležité a mám na ně nárok. Ale nesmí mě ovládat a zabránit mi, abych se situaci, která je sebezničující, postavila.

Konflikty s manželem ještě nejsou za vámi. Jak je tedy nyní zvládáte?

Teď jsem rozhodně psychicky silnější, a když přijde opět stres a nějaké ataky ze strany manžela, jsem v klidu a počítám do desítky, uvědomím si okolnosti a skutečnosti. Uklidním se hlavně vnitřně. To je to, co manžel nečeká a to, co mě dělá lepší. Musím říct, že poslední návštěvy v Magdale a hlavně první soud, mi dodaly velikou odvahu. Už se muže nebojím, jako tomu bylo celé roky předtím. Nebojím se jeho výhrůžek v současném rozvodovém řízení. 

Pokračujete v terapii i nadále?

Sezení jednou týdně zatím cítím jako povinnost pro sebe samu. Moc mi pomáhá někomu vše říct a vyslechnout doporučení, jak se zachovat. Dokážete-li být otevřený, učit se a přijmout třeba i negativní slova, změní se celý pohled na věci okolo vás.

Prošla jste velmi náročným obdobím, co vás teď čeká?

Teď mě čeká ještě spousta soudů. Necítím strach. Těším se, že mě soud vysvobodí a pomůže mi. Na mého manžela totiž funguje jen soud, slušně se s ním nikdy na ničem nedomluvím. Dělá jen naschvály nebo se mě snaží psychicky deptat. Čeká mě stěhování a taky nový život. Začnu znova, bez něho. Se sebevědomím, které postupně získávám, které jsem měla předtím, než jsem ho poznala a než začalo to šílené období, které už nikdy nedovolím, aby nastalo.

I kvůli vašemu synovi…

Přesně tak. Syn půjde od září do školky, na to se těším. Mám zajištěnou práci a tak si poslední měsíce užijeme společně. Budu si s ním užívat jara a léta, dokud to jde. Až skončí soudy, doufám, že nastanou pravidla, která otec bude dodržovat. Doufám, že si syna začne brát k sobě a jevit o něj zájem.


Poradna Magdala je jednou ze služeb Arcidiecézní charity Praha a specializuje se na pomoc obětem domácího násilí a obchodu s lidmi. Ročně pracuje s více než třemi sty osobami, které potřebují pomoci překonat prožité trauma způsobené dlouholetým ubližováním jejich nejbližšími.