leden

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit nejen během ledna do pokladniček, které nesou tři králové, ale i celoročně darem na bankovní účet. Děkujeme Vám!

PŘÍBĚH TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

únor

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy v Indie, Ugandě a dalších zemích.

SESTRA MARIA GORETTI

březen

Váš dar umožní Charitě věnovat se dětem, u kterých hrozí rizikové chování, a motivovat je ke smysluplnému a podnětnému trávení volného času.

PAVLÍKŮV PŘÍBĚH

DUBEN

Podpořte, prosíme, vybavení stávajících charitních obchůdků a založení nových.

 

PŘÍBĚH PANÍ ŠÁRKY

KVĚTEN

Podpořte odborné poradenství a terapii pro oběti domácího násilí, které je poskytováno zdarma, aby bylo dostupné všem potřebným.

PŘÍBĚH PANÍ NANY

ČERVEN

Podpořte provoz azylových domů, aby se mohli rodiny v tísni odrazit ode dna a začít znovu.

PŘÍBĚH PANA VLASTISLAVA

ČERVENEC

Podpořte ženy, které jsou v nouzi nebo bez domova. Denní centrum je jejich jediné útočiště před mrazem a nebezpečím nočního města.

PŘÍBĚH PANÍ MARUŠKY

SRPEN

Vaše podpora Domova se zvláštním režimem dá seniorům s Alzheimerovou chorobou šanci prožít důstojné stáří.

PŘÍBĚH PANÍ ALŽBĚTY

září

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy.

PŘÍBĚH JIMMIHO Z UGANDY

říjen

Podpořte rozvoj pečovatelské služby, aby byla dostupná co největšímu počtu lidí, kteří ji potřebují.

 

PŘÍBĚH PANA MILOSLAVA

Listopad

Pomozte lidem na ulici. Vaše pomoc může v mrazivých dnech zachránit život a lidem, kteří jsou na okraji společnosti dát novou šanci.

PŘÍBĚH PANA JOSEFA

prosinec

Vaše pomoc umožní dětem v Ugandě chodit do školy a získat kvalitní vzdělání.

PŘÍBĚH EDWARDA Z UGANDY

Příběh pro leden: My tři králové jdeme k vám

Příběh pro leden: My tři králové jdeme k vám

Příběh Tříkrálové sbírky, největší charitativní akce v naší zemi, začal v roce 2001. Charita Česká republika oživila ve prospěch potřebných lidí starodávnou tradici tříkrálového koledování. Na pomoc lidem v nouzi dnes koledují desítky tisíc dobrovolníků, často děti rodičů, kteří s námi před osmnácti lety začínali.

My tři králové jdeme k vámMatoušovo evangelium nám zanechává odkaz v podobě příběhu o třech mudrcích, kteří přišli k narozenému Ježíši, poklonili se mu a předali své drahocenné dary – zlato, kadidlo a myrhu. Svátek Zjevení Páně, lidově ‚Třech králů‘, odjakživa doprovázely lidové zvyky. 

Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, které přinášeli nejprve kantoři, duchovní a žáci. Tito koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali kadidlem a psali na dveře iniciály K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. 

Tradici obnovili v roce 2000 nezávisle na sobě Charity v Olomouci a v Hradci Králové. O rok později se již Tříkrálová sbírka konala na celostátní úrovni. Dobrovolníci, nejčastěji děti, přestrojení za bájné mudrce z východu přáli lidem požehnaný nový rok a prosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Ohlas byl obrovský. Stovky služeb a projektů Charity získaly prostředky a mohly tak pomáhat seniorům, lidem s postižením, sociálně potřebným rodinám a lidem na okraji společnosti.

Rok od roku roste počet těch, kteří chtějí věnovat svůj čas dobročinnosti, i těch, kteří do zapečetěných sbírkových kasiček přispívají. Charita může díky Tříkrálové sbírce pomáhat konkrétním lidem a rodinám, které se nacházejí v hmotné nouzi. Přispívá na nezbytné výdaje například za léky, kompenzační pomůcky či jídlo i na ostatní výdaje jako jsou mimoškolní aktivity nebo školní výlety dětí ze sociálně slabých rodin.

Díky Tříkrálové sbírce může Charita zkvalitňovat své sociální služby. Mezi nimi jsou azylové domy pro matky s dětmi, pečovatelská služba pro seniory, aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová centra pro lidi bez domova a mnoho dalších. Každá místní Charita vyhlašuje před konáním sbírky konkrétní záměry. Desetina výtěžku je určena na pomoc do zahraničí.


Tříkrálová sbírka pomáhá lidem v naší zemi, kteří se ocitají v nouzi a na okraji společnosti. Pomoc má podobu materiální podpory konkrétním lidem v hmotné nouzi nebo podpory sociálních služeb Charity. Výtěžek sbírky pomáhá seniorům, lidem s postižením, sociálně potřebným rodinám a lidem ohroženým sociálním vyloučením.

Vaše dary předáme na celonárodní sbírkový účet Tříkrálové sbírky. Děkujeme za Vaši podporu!