leden

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit nejen během ledna do pokladniček, které nesou tři králové, ale i celoročně darem na bankovní účet. Děkujeme Vám!

PŘÍBĚH TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

únor

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy v Indie, Ugandě a dalších zemích.

SESTRA MARIA GORETTI

březen

Váš dar umožní Charitě věnovat se dětem, u kterých hrozí rizikové chování, a motivovat je ke smysluplnému a podnětnému trávení volného času.

PAVLÍKŮV PŘÍBĚH

DUBEN

Podpořte, prosíme, vybavení stávajících charitních obchůdků a založení nových.

 

PŘÍBĚH PANÍ ŠÁRKY

KVĚTEN

Podpořte odborné poradenství a terapii pro oběti domácího násilí, které je poskytováno zdarma, aby bylo dostupné všem potřebným.

PŘÍBĚH PANÍ NANY

ČERVEN

Podpořte provoz azylových domů, aby se mohli rodiny v tísni odrazit ode dna a začít znovu.

PŘÍBĚH PANA VLASTISLAVA

ČERVENEC

Podpořte ženy, které jsou v nouzi nebo bez domova. Denní centrum je jejich jediné útočiště před mrazem a nebezpečím nočního města.

PŘÍBĚH PANÍ MARUŠKY

SRPEN

Vaše podpora Domova se zvláštním režimem dá seniorům s Alzheimerovou chorobou šanci prožít důstojné stáří.

PŘÍBĚH PANÍ ALŽBĚTY

září

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy.

PŘÍBĚH JIMMIHO Z UGANDY

říjen

Podpořte rozvoj pečovatelské služby, aby byla dostupná co největšímu počtu lidí, kteří ji potřebují.

 

PŘÍBĚH PANA MILOSLAVA

Listopad

Pomozte lidem na ulici. Vaše pomoc může v mrazivých dnech zachránit život a lidem, kteří jsou na okraji společnosti dát novou šanci.

PŘÍBĚH PANA JOSEFA

prosinec

Vaše pomoc umožní dětem v Ugandě chodit do školy a získat kvalitní vzdělání.

PŘÍBĚH EDWARDA Z UGANDY

Příběh pro listopad: Nepovyšujte se nad chudými

Příběh pro listopad: Nepovyšujte se nad chudými

Na ulici žije pan Josef přes dvacet let. V Praze poblíž Palmovky má své ležení – matraci a plachtu. Pracovníci Arcidiecézní charity Praha z Azylového domu sv. Terezie ho několikrát našli ve velmi zuboženém stavu. Naposled koncem ledna. Teploměr ukazoval mínus deset stupňů. Josef byl promrzlý na kost, nemohl ani vstát. V nízkoprahovém denním centru se zahřál, najedl a osprchoval. 

Pane Josefe, jak dlouho žijete na ulici?

Prakticky od revoluce jsem byl jednou nohou na ulici. Přišel jsem o práci natěrače. Tím to začalo. Pracoval jsem pak nárazově a načerno. Bydlel jsem všude možně, na ubytovnách, po známých, venku. Od roku 2005 je to horší a horší.

Co se stalo v roce 2005?

Zdraví se zhoršilo. Ta moje hlava… A navíc jsem si ještě pochroumal koleno. Na Palmovce mám svůj brloh, kde jsem šlápnul na kus dřeva a kolenem se praštil o beton. Bylo nadvakrát prasklé.

Pane Josefe, vím, že máte slabost pro alkohol…

Mám rád rum, to je pravda. A taky si dám víno, ale to je jen voda, vždyť to má jen 9 procent. Ale vážně, když jste na ulici, tak to po určité době jinak nejde. Navíc mě vážně bolí nohy a ten chlast to utlumí.

Co vám na životě na ulici nejvíc vadí?Pan Josef: Nepovyšujte se nad chudými

To mé zdraví. Nemůžu si obstarat, co potřebuju. A hloupý lidi.

Jak si představujete svou budoucnost?

Jak? Asi někde v teple, kam bych se mohl vracet.

Co byste řekl lidem, kteří jsou ve stejné životní situaci?

Ať se drží a snaží se svou situaci vyřešit.

A co těm, kteří měli v životě víc štěstí?

Aby si o sobě nemysleli bůhví co, jen proto, že mají víc než my. A ať námi nepohrdají. Sami nevědí, jak můžou dopadnout.


S panem Josefem spolupracujeme přes dva roky. Podařilo se nám navázat vztah důvěry, takže začal využívat služeb našeho azylového domu pro lidi bez přístřeší. Zařídili jsme mu potřebné doklady, vyřídili dávky pomoci v hmotné nouzi, sehnali ubytovnu. Bohužel po tak dlouhé době života na ulici měl Josef problém si ubytovnu udržet. Lidí jako pan Josef je v Praze na ulici několik tisíc. Jejich zapojení do běžné společnosti je velmi obtížné a podaří se bohužel jen menší skupině z nich. Přesto má smysl projevovat těmto lidem náš zájem, dát jim pocítit, že jimi nepohrdáme a jsme připraveni podat pomocnou ruku.