leden

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit nejen během ledna do pokladniček, které nesou tři králové, ale i celoročně darem na bankovní účet. Děkujeme Vám!

PŘÍBĚH TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

únor

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy v Indie, Ugandě a dalších zemích.

SESTRA MARIA GORETTI

březen

Váš dar umožní Charitě věnovat se dětem, u kterých hrozí rizikové chování, a motivovat je ke smysluplnému a podnětnému trávení volného času.

PAVLÍKŮV PŘÍBĚH

DUBEN

Podpořte, prosíme, vybavení stávajících charitních obchůdků a založení nových.

 

PŘÍBĚH PANÍ ŠÁRKY

KVĚTEN

Podpořte odborné poradenství a terapii pro oběti domácího násilí, které je poskytováno zdarma, aby bylo dostupné všem potřebným.

PŘÍBĚH PANÍ NANY

ČERVEN

Podpořte provoz azylových domů, aby se mohli rodiny v tísni odrazit ode dna a začít znovu.

PŘÍBĚH PANA VLASTISLAVA

ČERVENEC

Podpořte ženy, které jsou v nouzi nebo bez domova. Denní centrum je jejich jediné útočiště před mrazem a nebezpečím nočního města.

PŘÍBĚH PANÍ MARUŠKY

SRPEN

Vaše podpora Domova se zvláštním režimem dá seniorům s Alzheimerovou chorobou šanci prožít důstojné stáří.

PŘÍBĚH PANÍ ALŽBĚTY

září

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy.

PŘÍBĚH JIMMIHO Z UGANDY

říjen

Podpořte rozvoj pečovatelské služby, aby byla dostupná co největšímu počtu lidí, kteří ji potřebují.

 

PŘÍBĚH PANA MILOSLAVA

Listopad

Pomozte lidem na ulici. Vaše pomoc může v mrazivých dnech zachránit život a lidem, kteří jsou na okraji společnosti dát novou šanci.

PŘÍBĚH PANA JOSEFA

prosinec

Vaše pomoc umožní dětem v Ugandě chodit do školy a získat kvalitní vzdělání.

PŘÍBĚH EDWARDA Z UGANDY

Příběh pro prosinec: Učím se v české škole

Příběh pro prosinec: Učím se v české škole

Sedmiletý Edward z Ugandy navštěvuje Základní školu sv. Jana Nepomuckého. Před osmi lety ji ve vesničce Kitule postavila Arcidiecézní charita Praha, aby místním dětem zpřístupnila kvalitní vzdělání.

Učím se v české školeEdwarde, mohl by ses prosím představit? Kolik máš sourozenců. Jakou školu navštěvuješ?

Chodím do 2. třídy. Základní školu svatého Jana Nepomuckého jsem začal navštěvovat letos. Před tím jsem chodil jinam, kde byla ale výuka vedená v lugandštině. Tady je výuka v angličtině a to je pro mě lepší. Naše škola je celkově lepší. Máme moc hodné učitele a víc knížek. A netrestá se u tu rákoskou. Doma je nás sedm dětí. Můj táta zemřel.

Jak se Ti škola líbí?

Školu mám rád. Ve třídě mám spoustu přátel, sedím se Sálímem a Tonym a mou dobrou kamarádkou je Lilian. Když učitel na chvíli odejde ze třídy, hned si se spolužáky začneme hrát, snažíme se nenápadně vyplížit ze třídy a zjistit, kam učitel šel.

Co děláš odpoledne. Máš nějaké záliby? Pomáháš doma?

Po cestě domů se občas peru. Po škole chodím do studny pro vodu, krmím naše vepře a se staršími sourozenci opakuji to, co jsme ten den probírali ve škole. Mám bratry v 7. třídě a na střední, takže mi s učivem má kdo pomoct.

Jaké předměty máš nejraději a čím bys chtěl být, až vyrosteš?

Nejraději mám matematiku a chtěl bych se stát prodavačem farmářských potřeb stejně jako můj starší bratr.


Přečíst jednoduchý text, napsat krátké sdělení a spočítat jednoduchý matematický příklad umí v Ugandě pouze každý desátý žák 6. třídy základní školy. Ugandské děti jsou nuceny k memorování studijních textů, aniž by jim vždy rozuměly, a v případě neúspěchu jim hrozí fyzické tresty. Základní škola sv. Jana Nepomuckého ukazuje lepší cestu a stovky dětí díky ní získají kvalitní vzdělání a šanci na lepší budoucnost.