leden

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit nejen během ledna do pokladniček, které nesou tři králové, ale i celoročně darem na bankovní účet. Děkujeme Vám!

PŘÍBĚH TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

únor

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy v Indie, Ugandě a dalších zemích.

SESTRA MARIA GORETTI

březen

Váš dar umožní Charitě věnovat se dětem, u kterých hrozí rizikové chování, a motivovat je ke smysluplnému a podnětnému trávení volného času.

PAVLÍKŮV PŘÍBĚH

DUBEN

Podpořte, prosíme, vybavení stávajících charitních obchůdků a založení nových.

 

PŘÍBĚH PANÍ ŠÁRKY

KVĚTEN

Podpořte odborné poradenství a terapii pro oběti domácího násilí, které je poskytováno zdarma, aby bylo dostupné všem potřebným.

PŘÍBĚH PANÍ NANY

ČERVEN

Podpořte provoz azylových domů, aby se mohli rodiny v tísni odrazit ode dna a začít znovu.

PŘÍBĚH PANA VLASTISLAVA

ČERVENEC

Podpořte ženy, které jsou v nouzi nebo bez domova. Denní centrum je jejich jediné útočiště před mrazem a nebezpečím nočního města.

PŘÍBĚH PANÍ MARUŠKY

SRPEN

Vaše podpora Domova se zvláštním režimem dá seniorům s Alzheimerovou chorobou šanci prožít důstojné stáří.

PŘÍBĚH PANÍ ALŽBĚTY

září

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy.

PŘÍBĚH JIMMIHO Z UGANDY

říjen

Podpořte rozvoj pečovatelské služby, aby byla dostupná co největšímu počtu lidí, kteří ji potřebují.

 

PŘÍBĚH PANA MILOSLAVA

Listopad

Pomozte lidem na ulici. Vaše pomoc může v mrazivých dnech zachránit život a lidem, kteří jsou na okraji společnosti dát novou šanci.

PŘÍBĚH PANA JOSEFA

prosinec

Vaše pomoc umožní dětem v Ugandě chodit do školy a získat kvalitní vzdělání.

PŘÍBĚH EDWARDA Z UGANDY

Příběh pro srpen: Andělé seslaní z nebe

Příběh pro srpen: Andělé seslaní z nebe

Paní Alžběta slaví v roce 2017 sté narozeniny. Zdravotní stav ji neumožňuje bydlet ve vlastní domácnosti. K fyzickým obtížím se přidaly problémy s pamětí, orientací v prostoru, vyjadřováním. Paní Alžběta může prožívat podzim svého života důstojně s potřebnou péčí a podporou v Domově se zvláštním režimem, který provozuje Arcidiecézní charita Praha.

Paní Alžběta: Andělé seslaní z nebePaní Alžběta se narodila jako poslední z osmi dětí na podzim roku 1917. Vzpomíná, že žili velmi prostě. Prožila naplněný život, vychovala dvě děti, celý život pracovala. Do svých téměř devadesáti let dokázala dělit svůj čas mezi manžela, práci, sebevzdělání (chodila několik let na soukromé hodiny angličtiny, protože nechtěla zůstat v práci ani v životě pozadu) a mezi vnoučata.

Před pěti lety paní Alžběta doma upadla, její zdravotní stav se zhoršil natolik, že musela být hospitalizovaná. Domů už se vrátit nemohla. Rodina vyhledala Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou.

Paní Alžběta byla ze svého stavu nešťastná a zoufalá, v nemocnici byla upoutaná na lůžko několik měsíců. V Domově opět ožila, má své křeslo v denní místnosti, Paní Alžběta: Andělé seslaní z nebeve kterém každý den sedává. V létě ráda tráví čas na terase, užívá si sluníčka a pohledu do zeleně zahrady.

„Ivana a Kateřina z Domova jsou anděly seslanými z nebe,“ říká dcera paní Alžběty. „Umožnily mamince znovu se nadechnout a podívat se zas na nebe.“

Pro pracovníky je největším oceněním, když obyvatelé považují jejich zařízení za skutečný domov. Před dvěma lety se zdravotní stav paní Alžběty zhoršil natolik, že musela být hospitalizována. Když ji přišly Ivana a Katka do nemocnice navštívit, paní Alžběta je hned poznala. Těšila se, že pro ni přijely a vezmou ji zase domů, do Domova.

Když byste se zeptali paní Alžběty, na co ráda vzpomíná, bude vyprávět o výletě do Průhonického parku, kam klienti Domova se zvláštním režimem vyrazili: „Bylo to moc krásné, ten rybníček a kachny. A ten dobrý koláč, mmmm.“


Domov se zvláštním režimem  je pobytovou službou tzn., poskytuje komplexní 24 hodinovou péči lidem s Alzheimerovou chorobou nebo dalšími typy demencí. Vedle pomoci při zvládání běžných každodenních činností se senioři věnují pohybovým cvičením, trénování paměti a dalším aktivizačním činnostem.