leden

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit nejen během ledna do pokladniček, které nesou tři králové, ale i celoročně darem na bankovní účet. Děkujeme Vám!

PŘÍBĚH TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

únor

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy v Indie, Ugandě a dalších zemích.

SESTRA MARIA GORETTI

březen

Váš dar umožní Charitě věnovat se dětem, u kterých hrozí rizikové chování, a motivovat je ke smysluplnému a podnětnému trávení volného času.

PAVLÍKŮV PŘÍBĚH

DUBEN

Podpořte, prosíme, vybavení stávajících charitních obchůdků a založení nových.

 

PŘÍBĚH PANÍ ŠÁRKY

KVĚTEN

Podpořte odborné poradenství a terapii pro oběti domácího násilí, které je poskytováno zdarma, aby bylo dostupné všem potřebným.

PŘÍBĚH PANÍ NANY

ČERVEN

Podpořte provoz azylových domů, aby se mohli rodiny v tísni odrazit ode dna a začít znovu.

PŘÍBĚH PANA VLASTISLAVA

ČERVENEC

Podpořte ženy, které jsou v nouzi nebo bez domova. Denní centrum je jejich jediné útočiště před mrazem a nebezpečím nočního města.

PŘÍBĚH PANÍ MARUŠKY

SRPEN

Vaše podpora Domova se zvláštním režimem dá seniorům s Alzheimerovou chorobou šanci prožít důstojné stáří.

PŘÍBĚH PANÍ ALŽBĚTY

září

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy.

PŘÍBĚH JIMMIHO Z UGANDY

říjen

Podpořte rozvoj pečovatelské služby, aby byla dostupná co největšímu počtu lidí, kteří ji potřebují.

 

PŘÍBĚH PANA MILOSLAVA

Listopad

Pomozte lidem na ulici. Vaše pomoc může v mrazivých dnech zachránit život a lidem, kteří jsou na okraji společnosti dát novou šanci.

PŘÍBĚH PANA JOSEFA

prosinec

Vaše pomoc umožní dětem v Ugandě chodit do školy a získat kvalitní vzdělání.

PŘÍBĚH EDWARDA Z UGANDY

Příběh pro únor: Jsme vděčni za vaši pomoc

Příběh pro únor: Jsme vděčni za vaši pomoc

Jednou z nejvýznamnějších osobností, která před více než dvaceti lety iniciovala vznik a rozvoj programu Adopce na dálku® v Indii, je sestra Maria Goretti. Svůj život zasvětila pomoci chudým. Podporují ji v tom prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha i čeští dárci.

Sestra Maria Goretti: Jsme vděčni za vaši pomocSestra působí v malém městečku Honavar na jihozápadě Indie. Založila zde několik škol včetně středního technického učiliště a školy pro zdravotní sestry. Provozuje nemocnici a sirotčinec. Její kongregace působí v okolních vesnicích, kde podporují místní sociálně potřebné, aby získali soběstačnost.

„Do Honavaru jsem přišla v roce 1991,“ vzpomíná sestra Goretti. „Tehdy bylo ve vesnicích tolik chudoby. Většina dětí nechodila do školy. Dnes je ve školních lavicích 90 % dětí. Je to zásluhou vaší pomoci.

S Arcidiecézní charitou Praha spolupracujeme od roku 1996 dodnes. Jsem pyšná na to, že se nám podařilo vybudovat univerzitní vzdělávání pro zdravotní sestry, nemocnici, podpořit stovky dětí ve vzdělávání a přinést změnu do života mnoha rodin v našem kraji.Sestra Maria Goretti: Jsme vděčni za vaši pomoc

Co je pro mě cenné je vztah důvěry, kterou jsme s Arcidiecézní charitou Praha navázali. Charita přivedla do Indie řadu dárců, aby na vlastní oči viděli, jak jejich podpora mění lidské životy. Za pouto, které mezi námi vzniklo, jsem vděčná."

K lidem v České republice má sestra Goretti vřelý vztah. Před více než patnácti lety ji zachránili život, když se složili na nákladnou srdeční operaci.

Sestra Goretti je držitelkou českého státního ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

„Ráda bych vyjádřila své poděkovaní a hlubokou vděčnost všem dárcům v České republice. Děkuji za vaši vytrvalou lásku a podporu, díky níž jste vnesli světlo do mnoha životů, ať už v Indii, Ugandě či jiných zemích. Prosili jsme Pána o požehnání pro naši pomoc potřebným a On nám daroval vás. Ať vás provází Jeho požehnání, pokoj a radost.“


Program Adopce na dálku podporuje děti z chudých rodin ve vzdělávání. V Indii pomáhá od roku 1993. Tisíce dětí již vystudovaly a nyní nacházejí uplatnění jako drobní živnostníci. Pracují jako švadleny, elektrikáři, opraváři či zedníci. Věnují se tomu, co je v každodenním životě potřeba. Jsou schopni vydělat si na živobytí a být soběstační.  Studijně nadaní, kteří získají vysokoškolský diplom a pracují například jako lékaři, zdravotní sestry či právníci.