leden

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit nejen během ledna do pokladniček, které nesou tři králové, ale i celoročně darem na bankovní účet. Děkujeme Vám!

PŘÍBĚH TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

únor

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy v Indie, Ugandě a dalších zemích.

SESTRA MARIA GORETTI

březen

Váš dar umožní Charitě věnovat se dětem, u kterých hrozí rizikové chování, a motivovat je ke smysluplnému a podnětnému trávení volného času.

PAVLÍKŮV PŘÍBĚH

DUBEN

Podpořte, prosíme, vybavení stávajících charitních obchůdků a založení nových.

 

PŘÍBĚH PANÍ ŠÁRKY

KVĚTEN

Podpořte odborné poradenství a terapii pro oběti domácího násilí, které je poskytováno zdarma, aby bylo dostupné všem potřebným.

PŘÍBĚH PANÍ NANY

ČERVEN

Podpořte provoz azylových domů, aby se mohli rodiny v tísni odrazit ode dna a začít znovu.

PŘÍBĚH PANA VLASTISLAVA

ČERVENEC

Podpořte ženy, které jsou v nouzi nebo bez domova. Denní centrum je jejich jediné útočiště před mrazem a nebezpečím nočního města.

PŘÍBĚH PANÍ MARUŠKY

SRPEN

Vaše podpora Domova se zvláštním režimem dá seniorům s Alzheimerovou chorobou šanci prožít důstojné stáří.

PŘÍBĚH PANÍ ALŽBĚTY

září

V programu Adopce na dálku® můžete podporovat konkrétní dítě nebo přispět jednorázově na vzdělávací programy.

PŘÍBĚH JIMMIHO Z UGANDY

říjen

Podpořte rozvoj pečovatelské služby, aby byla dostupná co největšímu počtu lidí, kteří ji potřebují.

 

PŘÍBĚH PANA MILOSLAVA

Listopad

Pomozte lidem na ulici. Vaše pomoc může v mrazivých dnech zachránit život a lidem, kteří jsou na okraji společnosti dát novou šanci.

PŘÍBĚH PANA JOSEFA

prosinec

Vaše pomoc umožní dětem v Ugandě chodit do školy a získat kvalitní vzdělání.

PŘÍBĚH EDWARDA Z UGANDY

Příběh pro září: Jednou budu lékařem

Příběh pro září: Jednou budu lékařem

Jmenuji se James, ale mám rád, když se mi říká Jimmy. Chodím do 6. třídy základní školy a je mi 12 let. Mám jednoho bratra a dvě sestry. Můj tatínek zemřel, když jsem byl malý. Do školy chodím díky programu Adopce na dálku®, který v Ugandě podporuje školáky v jejich vzdělávání.

Jednou budu lékařemPamatuji si na jednu událost z doby, kdy mi byly asi 4 roky. Maminka čekala dítě – moji mladší sestru. Pracovala tehdy jako pomocná síla v ubytovně. Hodně jsem onemocněl. Pořád jsem zvracel a maminka o mě měla velkou starost. Nesla mě na kliniku v šátku na zádech a plakala. Zdravotní sestra viděla hned od pohledu, že jsme velice chudí a tak se zeptala, jestli má maminka čím zaplatit. Protože jsme peníze neměli, poslala nás pryč. Můj stav se ale nelepšil, hrozilo, že zemřu. Zachránil mě až můj strýc, který léčbu zaplatil.

Když zemřel můj tatínek, lidé ve vesnici začali říkat, že moje maminka taky brzy zemře. Modlil jsem se k Bohu a prosil ho o pomoc. Jednoho dne přišel k nám domů sociální pracovník z Adopce na dálku. Registroval mě do programu a já jsem od té doby každý den ve škole!

Základní školu svatého Jana Nepomuckého v Kitule mám moc rád. Učitelé jsou fajn, není tu žádný, kterého bych neměl rád. Jídlo je dobré a je ho dostatek. Nejraději mám posho a rýži. Mé oblíbené předměty jsou: matematika, angličtina a společenské vědy. Po škole doma uklízím, pracuji na zahradě – okopávám záhony, peru oblečení a chodím do studny pro vodu. Na opakování učiva není doma čas, ale opakujeme vždycky s naším třídním učitelem, a tak mám dobré známky.

Jestli něco moc chci, tak je to studium. Chci studovat a hodně číst, získat vzdělání a stát se lékařem. Maminka sice říká, abych se stal advokátem, ale já chci pomáhat lidem jako lékař.

Lidem v Česku bych chtěl říct, že být chudý není konec světa. Věřte Bohu, který vás stvořil, a který vás dokonale zná.


Program Adopce na dálku® podporuje děti z chudých rodin ve vzdělávání. Do Ugandy byl rozšířen v roce 2001. Potřebným studentům hradí školní poplatky, pomůcky, školní oběd a v naléhavých případech i lékařskou péči. Studenti mají možnost vystudovat nejen základní a střední školu, ale i univerzitní obory.